NABÓR
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych
ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry

  Technikum nr 2 (4 letnie)

 

- technik budownictwa
-
technik architektury krajobrazu

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (3 letnia) 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 - betoniarz-zbrojarz                                                

- stolarz

- murarz - tynkarz
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- cieśla
- dekarz
- tapicer
- monter izolacji budowlanych
- kamieniarz
- monter konstrukcji budowlanych

TERMINY REKRUTACJI

Od 11 maja do
24 czerwca 2015

do godz. 12.00

Zarejestruj się na stronie:  slaskie.edu.com.pl

Od 26 czerwca do
30 czerwca 2015
do godz. 1500

Przynieś do ZSBA 

  kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 – zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego

03 lipca 2015

Ogłosimy listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

Do 07 lipca 2015
do godz. 1000

Przynieś do ZSBA
    oryginał
świadectwa ukończenia gimnazjum
    zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego

    2 zdjęcia

    kartę zdrowia

   zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  o przydatności do zawodu *
     (skierowanie na badanie otrzymasz w sekretariacie  ZSBA)

        -  zaświadczenie od pracodawcy o zapewnionej praktyce*
(dot. tylko  uczniów szkoły zawodowej)

            08 lipca 2015

             godz. 9.00

Ogłosimy listę kandydatów przyjętych do szkoły

 

*Badania lekarskie (bezpłatnie) wykonuje LUXAR MED Tarnowskie Góry ul. Mickiewicza 23

(skierowanie na badanie otrzymasz w sekretariacie  ZSBA)


* Praktyka dla uczniów szkoły zawodowej
- uczeń we własnym zakresie załatwia praktykę u pracodawcy (wykaz  pracodawców na szkolnej stronie www.budowlanka.tgory.pl)