Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 R.

Dot.:postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych na rok szkolny 2017 / 2018.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)
2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR. 110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59 z dnia 11 stycznia 2017 r.).
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60 z dnia 11 stycznia 2017 r.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 n w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r„ poz. 1144),

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach zarządza rekrutację do klas I na rok szkolny 2017/2018 do następujących typów szkół i kierunków kształcenia:

TECHNIKUM NR 2 (4 LETNIE)

  • Technik Budownictwa (1,5 oddziału limit miejsc: 46 - 48 uczniów)
  • Technik Architektury Krajobrazu(0,5 oddziału limit miejsc: 16 - 18 uczniów)

Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic gimnazjum.


Branżowa Sakoła I Stopnia NR 1 (3 letnia)

1 oddział (limit miejsc 32) w zawodach:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • stolarz,
  • betoniarz-zbrojarz,
  • murarz - tynkarz,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • dekarz.

Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic gimnazjum.

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!