Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/19

Technikum nr 2

Klasa I technik budownictwa, technik architektury krajobrazu

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

 

Brygida Maciejewska, Marta Mach-Walenkiewicz, Joanna Sadowska

Język polski. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

OPERON  

CIEKAWI ŚWIATA

 

514/1/2012

 

Lidia Czartoryska-Góra

 

Język polski. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

514/2/2012

2

Język angielski

 

Sue Kay

Vaughan Jones

 

Matura Focus 2

 

 

PEARSON

672/2/2013/2015

3

Język niemiecki

 

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

 

 

 

MeineWelttour2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Część 2  + zaszyt ćwiczeń

 

NOWA ERA

 

 

 

459/2/2012

4

Wiedza o kulturze

 

Monika Bokiniec

Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą

NOWA ERA

 

 

5

Historia

 

Jarosław Kłaczka, Stanisław Roszak

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

525/2012

6

Wiedza o społeczeństwie

 

Zbigniew Smutek,

 Jan Maleska

Wiedza o społeczeństwie

seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy

 

OPERON

ODKRYWAMY NA NOWO

407/2011

7

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

 

Krok w przedsiębiorczość

NOWA ERA

467/2012

8

Geografia

 

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

 

Oblicza geografii.  Zakres podstawowy

NOWA ERA

433/2012

9

Biologia

 

Emilia Bonar, Stanisław Czachorowski, Weronika Krzeszowiec-Jeleń

 

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

NOWA ERA

450/2012

10

Chemia

 

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

 

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

438/2012

11

Fizyka

 

Marcin Braun, Weronika Śliwa,

Odkryć fizykę. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

 

Nowa Era

447/2012

12

Matematyka

 

Wojciech Babiński.

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

 

MATeMAtyka.

Zakres podstawowy z rozszerzonym

Nowa Era

360/1/2011

13

Informatyka

Proszę wstrzymać się z zakupem podręcznika do początku września

Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski

Informatyka. Zakres podstawowy

OPERON CIEKAWI ŚWIATA

520/2012

14

Wychowanie fizyczne

_

_

_

_

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Jarosław Słoma

 

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa 1-3. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna.

Nowa Era

426/2012

16

Religia

 

red. Zbigniew Marek

W Kościele

WAM

1625/2012

17

Etyka

 

Paweł Kołodziński

Jakub Kapiszewski

Etyka

OPERON. Odkrywamy na nowo

 

408/2011

18

Wychowanie do życia w rodzinie

 

_

_

_

_

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

19

Matematyka

 

Wojciech Babiński.

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

 

 

MATeMAtyka

zakres podstawowy z rozszerzonym

Nowa Era

360/1/2011

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK BUDOWNICTWA

Proszę o wstrzymanie zakupu podręczników do przedmiotów zawodowych do września

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

19

Budownictwo ogólne

 

Mirosława Popek

Bożenna Wapińska

Budownictwo ogólne

WSiP

 

20

Dokumentacja techniczna

 

Jacek Mazur

Jacek Tofiluk

Rysunek budowlany

WSiP

17/2008

21

Pracownia dokumentacji technicznej

 

Krzysztof Tauszyński

Wstęp do projektowania architektonicznego

WSiP

15/03

22

Pracownia robót murarsko - tynkarskich

 

Tadeusz Maj

 

 

 

Mirosław Kozłowski,  Tadeusz Maj, Mirosława Popek

 

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych. Kwalifikacja BD.29. Część 1

 

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych. Kwalifikacja BD.29. Część 2

WSiP

 

 

 

 

WSiP

 

 

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/19

Technikum nr 2

Klasa II (technik architektury krajobrazu,  technik budownictwa)

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

 

kontynuacja

Lidia Czartoryska-Góra

 

Język polski. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

OPERON   CIEKAWI ŚWIATA

 

514/2/2012

Iwona Łapińska,

Brygida Maciejewska,

Joanna Sadowska

 

Język polski. Część 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

514/3/2013

Ewa Niwińska – Lipińska

Joanna Pol

Język polski. Część 4. Zakres podstawowy i rozszerzony

514/4/2013

2

Język angielski

 

Sue Kay

Vaughan Jones

 

Matura Focus 2

Matura Focus 3

 

PEARSON

672/2/2013/2015

672/3/2014/2015

3

Język niemiecki

 

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska

 

 

 

MeineWelttour2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Część 2  + zaszyt ćwiczeń

 

NOWA ERA

 

 

 

459/2/2012

4

Historia

 

Jarosław Kłaczka, Stanisław Roszak

 „Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”

 

NOWA ERA

525/2012

5

Podstawy przedsiębiorczości

 

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

NOWA ERA

467/2012

6

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lach Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

 

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Nowa Era

360/2/2013

 

 

7

Wychowanie fizyczne

 

_

_

_

_

8

Religia

 

red. Zbigniew Marek

W świecie

WAM

1625/2012

9

Etyka

 

Paweł Kołodziński

Jakub Kapiszewski

 

Etyka

OPERON. Odkrywamy na nowo

408/211

10

Wychowanie do życia w rodzinie

 

_

_

_

_

 

TECHNIK BUDOWNICTWA – PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

13

Fizyka

 

Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Zrozumieć fizykę 1
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres rozszerzony

Nowa Era

632/1/2013

14

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

 

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Nowa Era

360/2/2013

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

13

Biologia

 

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Nowa Era

564/1/2012

14

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

 

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Nowa Era

360/2/2013

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK BUDOWNICTWA

Proszę o wstrzymanie zakupu podręczników do przedmiotów zawodowych do września

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

19

Budownictwo ogólne

 

Mirosława Popek

Bożenna Wapińska

 

 

Grażyna Janik

Podstawy budownictwa

 

 

Statyka budowli. Konstrukcje budowlane 1

 

WSiP

2009

 

 

06/2004

20

Dokumentacja techniczna

 

Wacław Parczewski

Krzysztof Tauszyński

Projektowanie obiektów użyteczności publicznej. Dokumentacja budowlana 4

WSiP

2/00

21

Technologia zbrojarsko – betoniarska

 

Mirosław Kozłowski

Wykonywanie mieszanek betonowych

WSiP

2013

22

Pracownia dokumentacji technicznej

 

Wacław Parczewski

Krzysztof Tauszyński

Projektowanie obiektów użyteczności publicznej. Dokumentacja budowlana 4

WSiP

2/00

23

Pracownia zbrojarsko - betoniarska

 

Mirosław Kozłowski

Wykonywanie mieszanek betonowych

WSiP

2013

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/19

Technikum nr 2

Klasa III (technik architektury krajobrazu,  technik budownictwa)

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

 

kontynuacja

Ewa Niwińska – Lipińska

Joanna Pol

Język polski. Część 4. Zakres podstawowy i rozszerzony

OPERON  CIEKAWI ŚWIATA

514/4/2013

2

Język angielski

 

Sue Kay

Vaughan Jones

Grupa podstawowa z wiodącym j. niem.

Matura Focus 2

PEARSON

672/2/2013

 

Sue Kay

Vaughan Jones

 

Grupa podstawowa i zaawansowana z wiodącym j ang.

Matura Focus 3

 

PEARSON

672/3/2014

 

3

Język niemiecki

 

Kontynuacja

Sylwia Mróz-Dwornikowska ,

 

 MeineWelttour 3. Podręcznik z ćwiczeniami  (II semestr)

 

 

NOWA ERA

 

 

4

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko,Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

MATeMAtyka 3 
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych 
Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

 

5

Wychowanie fizyczne

_

_

_

_

6

Religia

 

red. Zbigniew Marek

W świecie

WAM

1625/2012

7

Etyka

 

Paweł Kołodziński

Jakub Kapiszewski

 

Etyka

OPERON. Odkrywamy na nowo

408/211

8

Wychowanie do życia w rodzinie

_

_

_

_

9

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Tomasz Maćkowski

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Nowa Era

659/1/2013

 

TECHNIK BUDOWNICTWA – PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

12

 

Fizyka

 

Marcin Braun,

Krzysztof Byczuk,

Agnieszka Seweryn – Byczuk,

Elżbieta Wójtowicz

Zrozumieć Fizykę 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

 

Nowa Era

 

632/2/2013

13

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

MATeMAtyka 3
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

360/3/2014

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK BUDOWNICTWA

Proszę o wstrzymanie zakupu podręczników do przedmiotów zawodowych do września

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

20

Technologia zbrojarsko – betoniarska

 

Mirosław Kozłowski

Wykonywanie mieszanek betonowych

WSiP

2013

21

Organizacja robót budowlanych

Tadeusz Maj

Organizacja i przygotowanie budowy.

Organizacja i technologia robót stanu surowego.

WSiP

2013

22

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

Zdzisław Kowalczyk,

Jacek Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

WSiP

2013

23

Pracownia zbrojarsko - betoniarska

Mirosław Kozłowski

Wykonywanie mieszanek betonowych

WSiP

2013

24

Pracownia organizacji robót budowlanych

Tadeusz Maj

Organizacja i przygotowanie budowy.

Organizacja i technologia robót stanu surowego.

WSiP

2013

 

 

 

 

25

Pracownia kosztorysowania i dokumentacji

Zdzisław Kowalczyk,

Jacek Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

WSiP

2013

 

 

 

 

Język obcy zawodowy

 

 

 

 

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

13

Biologia

Maria Marko-Worłowska,

Ryszard Kozik,

Władysław Zamachowski,

Stanisław Krawczyk,

Franciszek Dubert,

Adam Kula

Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony

Nowa Era

 

 

564/2/2013

14

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

 

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Nowa Era

360/2/2013

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/19

Technikum nr 2

Klasa IV (technik budownictwa)

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

 

Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska,  Joanna Sadowska

Język polski. Część 5. Zakres podstawowy i rozszerzony

OPERON   CIEKAWI ŚWIATA

514/5/2014

2

Język angielski

 

Sue Kay

Vaughan Jones

 

Grupa podstawowa z wiodącym j. niem.

Matura Focus 2

 

PEARSON

672/2/2013/2015

 

Sue Kay

Vaughan Jones

 

Grupa podstawowa i zaawansowana z wiodącym j ang.

Matura Focus 3

 

PEARSON

672/3/2014

 

Matura 2015. Repetytorium PP i PR

MACMILLAN

710/2014

3

Język niemiecki

 

Sylwia Mróz-Dwornikowska ,

 

 Welttour 2. Podręcznik z ćwiczeniami 

 

NOWA ERA

 

459/3/2013

 

4

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

MATeMAtyka 3
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

360/3/2014

 

5

Wychowanie fizyczne

_

_

_

_

6

Religia

red. Zbigniew Marek

W świecie

WAM

1625/2012

8

Wychowanie do życia w rodzinie

_

_

_

_

9

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Iwona Janicka

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni

Nowa Era

659/2/2014

Jarosław Centek

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

659/3/2014

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

Poznać przeszłość. Europa i świat

659/4/2015

 

TECHNIK BUDOWNICTWA – PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

12

 

Fizyka

 

Marcin Braun,

Krzysztof Byczuk,

Agnieszka Seweryn – Byczuk,

Elżbieta Wójtowicz

Zrozumieć Fizykę 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

 

Nowa Era

 

632/3/2014

13

Matematyka

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

MATeMAtyka 3
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

360/3/2014

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK BUDOWNICTWA

Proszę o wstrzymanie zakupu podręczników do przedmiotów zawodowych do września

 

l.p.

Zajęcia edukacyjne

 

Autor podręcznika

 

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

22

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

Zdzisław Kowalczyk,

Jacek Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

WSiP

2013

23

Pracownia kosztorysowania i dokumentacji

Zdzisław Kowalczyk,

Jacek Zabielski

Sporządzanie kosztorysów.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

WSiP

2013

 

 

 

 

 

24

Język obcy zawodowy

Evan Frendo

English for Construction

Pearson