Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24

TERMINY PRZYJĘĆ

Terminy przyjęć uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.

  • Wprowadzanie przez Internet i składanie wniosków o przyjęcie do o przyjęcie do klas pierwszych Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
Dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Do 5 lipca 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacujną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 lipca 2018 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 6 lipca 2018 do 12 lipca 2018 r.

potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenia od pracodawcy o zapewnionej praktyce (dot. Branżowej Szkoły I stopnia).
  • zaświadczenia lekarskiego o przydatności do zawodu wystawionego przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w ZSBA)

13 lipca 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!