Najbliższe zebranie rodziców

Harmonogram spotkań

27 maja 2024
Spotkanie dotyczyć będzie zagrożeń ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfkowaniem na koniec roku szkolnego

godz. 17:00
Rodzice klas II, III i IV technikum

godz. 18:00
Rodzice klas I technikum i wszystkich klas szkół branżowych

Jest to ostatnie planowane spotkanie w tym roku szkolnym

19.10.2023 r.

 godz. 16:00 – 18:00
Konsultacje dla rodziców

22.11.2023 r.

godz. 17:00
klasy II, III, IV, V technikum

godz. 18:00
klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej

Spotkanie dot. wystawienia zagrożeń ocenami ndst lub nkl na I semestr
(na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną)

25.03.2024 r.

godz. 16:00 – 18:00
Konsultacje dla rodziców wszystkich klas
i obowiązkowa wywiadówka dla rodziców klas V technikum

27.05.2024 r.

godz. 17:00
klasy II, III, IV technikum

godz. 18:00
klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej

Spotkanie dot. wystawienia zagrożeń ocenami ndst lub nkl na koniec roku szkolnego
(na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną)

 

Skip to content