Najbliższe zebranie rodziców

27 marca 2023

godz. 16:00-18:00
Konsultacje dla rodziców wszystkich klas
i obowiązkowa wywiadówka dla rodziców kl. IVa i IVb technikum.

kolejne zebranie 25.05.2023
patrz harmonogram niżej

Harmonogram spotkań

12.09.2022 r.

godz.17.00 klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej
godz.18.00 klasy II, III, IV technikum
Spotkanie organizacyjne rodziców z wychowawcami. 

20.10.22 r.

 godz. 16.00 – 18.00
Konsultacje dla rodziców

23.11.2022 r.

godz.17.00 klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej
godz.18.00 klasy II, III, IV technikum
Spotkanie dot. wystawienia zagrożeń ocenami ndst lub nkl na I semestr
(na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną)

11.01.2023 r.

godz.16.30 klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej
godz.17.30 klasy II, III, IV technikum
Spotkanie podsumowujące klasyfikację śródroczną

27.03.2023 r.

godz. 16.00 – 18.00
Konsultacje dla rodziców wszystkich klas
i obowiązkowa wywiadówka dla kl. IV a, b technikum

25.05.2023 r.

godz.17.00 klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej
godz.18.00 klasy II, III, IV c, d technikum
Spotkanie dot. wystawienia zagrożeń ocenami ndst lub nkl na koniec roku szkolnego
(na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną)

 

Skip to content