Najbliższe zebranie rodziców

13 września 2023
Spotkanie organizacyjne rok szkolny 2023/2024. W tym dniu odbędą się tylko spotkania Rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych (wykaz sal w szkole, w dniu spotkania). Rodzice klas pierwszych odbędą spotkanie organizacyjne na korytarzu górnym szkoły z Dyrekcją i gronem pedagogicznym, potem z wychowawcami w klasach.

godz. 17:00
dla rodziców klas I technikum i wszystkich klas szkoły branżowej

godz. 18:00
dla rodziców klas II, III, IV, V technikum

kolejne zebranie
19 października 2023 r.

Harmonogram spotkań

19.10.2023 r.

 godz. 16:00 – 18:00
Konsultacje dla rodziców

22.11.2022 r.

godz. 17:00
klasy II, III, IV, V technikum

godz. 18:00
klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej

Spotkanie dot. wystawienia zagrożeń ocenami ndst lub nkl na I semestr
(na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną)

10.01.2024 r.

godz. 17:00
klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej

godz. 18:00
klasy II, III, IV, V technikum

Spotkanie podsumowujące klasyfikację śródroczną

25.03.2023 r.

godz. 16:00 – 18:00
Konsultacje dla rodziców wszystkich klas
i obowiązkowa wywiadówka dla rodziców klas V technikum

21.05.2023 r.

godz. 17:00
klasy II, III, IV, V technikum

godz. 18:00
klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej

Spotkanie dot. wystawienia zagrożeń ocenami ndst lub nkl na koniec roku szkolnego
(na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną)

 

Skip to content