© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2019. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!

Szanowni Państwo,

 

            Pragnę poinformować, że od przyszłego roku szkolnego tj. 2020/2021  nie będzie organizowania ubezpieczenia grupowego dla uczniów i nauczycieli w szkole.

 

Przepisy ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: Dz.U. z 2019 r. poz.1148, ze zm.) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.  Obecnie ubezpieczenie grupowe często nie jest korzystne ani tańsze niż ubezpieczenie indywidualne, dlatego podobnie jak w innych placówkach oświatowych rodzice, którzy chcą dziecko ubezpieczyć, muszą to zrobić we własnym zakresie poprzez strony towarzystw ubezpieczeniowych lub wizytę w agencji. Szkoła też dysponuje katalogiem firm ubezpieczeniowych.

 

Rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać na zajęcia praktyczne w roku szkolnym 2020/2021 proszę o zapewnienie ubezpieczenia młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Józef Caus

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA
07 września 2020
zebranie rodzicow