Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
 
informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 01 lutego br., uczniowie szkół ponadpodstawowych nadal będą uczyć się zdalnie. Zapisy Rozporządzenia obowiązują od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 14 lutego 2021 r. na obszarze całego kraju.
 
W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
 
Dyrektor Józef Caus

Skip to content