© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2019. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Ministrów szkoły ponadpodstawowe mają funkcjonować w trybie hybrydowym, czyli zajęcia będą prowadzone
częściowo w szkole, a częściowo zdalnie.
 
W związku z powyższym w naszej szkole od poniedziałku zgodnie z nauczaniem hybrydowym zajęcia będą się dobywać następująco:
 
PONIEDZIAŁEK 19.10.20.:
nauczanie zdalne mają klasy: IaT, III T, IIcT, IIdT (obowiązuje platforma TEAMS)
nauczanie stacjonarne (w szkole) mają klasy: IbT, IIbT, IVaT, IVbT, IIgBr, III Br
 
WTOREK 20.10.20.:
nauczanie zdalne mają klasy:IbT, IIaT, IIgBr, III Br (obowiązuje platforma TEAMS)
nauczanie stacjonarne (w szkole) mają klasy: IaT, III T, IIcT, IIdT, IVaT, IVbT
 
W kolejnych dniach tygodnia będzie informacja przekazywana  na podstawie planu lekcji w dzienniku vulcan, w razie wątpliwości prosi się o kontakt z wychowawcą.
Zajęcia praktyczne w klasach technicznych i w klasach szkoły branżowej odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć.
 
Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z planem lekcji w danym dniu.
Uczniowie mieszkający w strefie czerwonej powinni kontynuować naukę w systemie hybrydowym, ponieważ szkoła znajduje się w strefie żółtej.
 
 
Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych od 17 października 2020r !
16 października 2020
zebranie rodzicow