PROJEKT “MOBILNY I WYKSZTAŁCONY MŁODY TECHNIK”

RUSZA REKRUTACJA !!!

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic kierunku technik budownictwa
z klas II i III Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich
Górach, zainteresowanych udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowym we Włoszech

Termin stażu:
23.09.2024 – 18.10.2024 + 2 dni na podróż
Miejsce stażu: Włochy, Bolonia

Uczestnikom i uczestniczkom projektu zostanie zapewnione:
– 4-tygodniowe staże zgodne z profilem kształcenia we włoskich
przedsiębiorstwach,
– transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,
– atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
– ubezpieczenie,
– przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie..

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Skip to content