© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2019. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!

Designed by Freepik
www.freepik.com

Zgoda na leczenie stomatologiczne małoletniego

do 16 roku życia

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

(Dz.U. z 2019 poz. 1078 z póżn.zm.) w dniu 11 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

zawarł porozumienie o sprawowaniu opieki stomatologicznej na uczniami szkół powiatowych (załącznik).

 

Dyrekcja szkoły prosi o zapoznanie się z treścią porozumienia.

Poniżej znajdują się druki zgody na leczenie stomatologiczne wraz z RODO.

Zgoda na leczenie stomatologiczne małoletniego

od 16 do 18 roku życia

Porozumienie

Porozumienie o sprawowaniu
opieki stomatologicznej nad uczniami