28 września 2022r. w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Pan Sebastian Nowak wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego i Pani Ewa Lukosz -naczelnik Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi, uczniowie klas IIIa, IIIb, IVa i IVb, którzy wzięli udział w projekcie, uczniowie klas IVc i IVd chcący przystąpić do kolejnego projektu oraz nauczyciele.


Projekt „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” był realizowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Był drugim z kolei projektem realizowanym przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach i trwał 2 lata.


Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach kształcących się w kierunku technik budownictwa. W projekcie wzięło udział 40 uczniów, którzy wyjechali wraz z opiekunami na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Pierwsza mobilność odbyła się w terminie: 13.03.2022r.- 09.04.2022r., druga: 25.04.2022r.- 20.05.2022r. Miejscem pobytu i realizacji stażu zawodowego uczniów była przepiękna miejscowość letniskowa Grecji- Tolo, położona we wschodniej części Peloponezu. Uczestnicy projektu mieszkali w hotelu Pitsakis.

Partnerem projektu była firma Sigiannis S. Oksana Wioska OE. White Blue Tour Service z siedzibą w Paralii, w regionie Pieria w Grecji.

Udział w zagranicznym stażu umożliwił uczniom: zdobycie nowych zdolności i umiejętności zawodowych, rozwinięcie własnych zainteresowań, doskonalenie kompetencji interpersonalnych i językowych, nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Przyczynił się także do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny. Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększyło świadomość kulturową i wrażliwość, tolerancję na innych, umożliwiło nabycie umiejętności międzykulturowych młodych Europejczyków, a także poprawiło ich wiedzę na temat wspólnej Europy.

Projekt przyniósł także wymierne korzyści szkole, zwiększył jej zdolność do działania na poziomie
unijnym/międzynarodowym, a także ubogacił jej ofertę edukacyjną.
W czasie spotkania uczestnicy projektu zaprezentowali 3 prezentacje. Pierwsza, w bardzo ciekawy sposób,
przedstawiała miejscowość, w której obywał się staż zawodowy, Partnera projektu, pracodawców i osoby, które przez miesiąc towarzyszyły naszym uczniom. Dwie pozostałe opisywały przebieg praktyk, odbyte wycieczki w ramach programu kulturowego, krajobrazy, cudowne widoki i inne atrakcje dostępne dla uczniów. Przygotowano również quiz wiedzy o Grecji dla potencjalnych uczestników nowego projektu „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze”, realizowanym od listopada tego roku.
Należ podkreślić, że udział w projekcie dla uczestników był bezpłatny. Koszty przygotowania do mobilności, wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne, koszty podróży i pobytu, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturowego zostały w pełni pokryte z budżetu projektu.

Koordynatorami projektu „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” były Agnieszka Barchan i Justyna Musik. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali oprócz koordynatorów także nauczyciele: Monika Franusik, Beata Gutowska, Aneta Szymaniec, Anna Sopuch, Anna Wasylów oraz dyrektor szkoły Józef Caus. Koordynatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, nauczycielom sprawującym opiekę w czasie praktyk, Panu Marcinowi Kubickiemu za przygotowanie językowe oraz Pani Elżbiecie Pańcie, Joannie
Dziewior-Ziai i Panu Kamilowi Urbańczykowi za promowanie projektu w mediach społecznościowych.

Skip to content