Projekt PO WER


TRWA REKRUTCJA!

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w związku z realizacją projektu pt. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” zaprasza chętnych uczniów z kierunku technik budownictwa do udziału w zagranicznym stażu zawodowym.

Projekt skierowany jest do dziewcząt i chłopców uczęszczających do klas II.

Termin stażu: wiosna 2021; Miejsce stażu: Reggio Emilia, Włochy

 • atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach,
 • noclegi,
 • transport,
 • wyżywienie w postaci kolacji,
 • kieszonkowe na pozostałe wyżywienie,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego (wycieczki do Mediolanu, Wenecji),
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

REGULAMIN REKRUTACJI, po więcej kliknij w ikonkę:


ZAGRANICZNA  MOBILNOŚĆ POCZĄTKIEM DROGI ZAWODOWEJ

W projekcie pn. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” weźmie udział 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach kształcących się w kierunku: technik budownictwa. Będą to uczniowie II klasy, którzy zainteresowani są podniesieniem swoich kompetencji zawodowych oraz zdobyciem wiedzy, nowych umiejętności. Uczniowie zakwalifikowani do projektu wyjadą na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do włoskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany będzie w terminie wiosna 2021r.

O najwyższy poziom kształcenia zawodowego zadba Partner – firma You Net Reggio Emilia. YouNet Reggio-Emilia jest włoską organizacją aktywnie działającą w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru zawodowego. Głównym zadaniem YouNet Reggio-Emilia jest wzmacnianie szans na zatrudnienie młodych ludzi i ułatwianie im wejścia na rynek pracy.

Wśród rezultatów twardych, które projekt pozwoli osiągnąć, wyróżnić można:

 • 1. zdobycie dokumentów Europass-Mobilność oraz ECVET przez uczestników staży,
 •  
 • 2. otrzymanie certyfikatów udziału w mobilności, indywidualnych opinii o uczniach.
 •  
 • Rezultatami miękkimi będą:
 •  
 • 1. zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych,
 •  
 • 2. zdobycie doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy,
 •  
 • 3. zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia zawodowego,
 •  
 • 4. nabycie umiejętności pracy w zespole,
 •  
 • 5. poznanie kultury europejskiej, modelu organizacji pracy we włoskich firmach,
 •  
 • 6. nawiązanie kontaktów międzynarodowych,
 •  
 • 7. wykształcenie postawy tolerancji i otwartości dla innych kultur.

Projekt przyniesie wymierne korzyści szkole, bowiem zwiększy się jej zdolność do działania na poziomie unijnym/międzynarodowym. Kadra poprzez udział w wyjazdach zagranicznych zwiększy umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi. Udział w projekcie pozwoli nawiązać i zacieśnić stosunki współpracy z zagranicznymi instytucjami, zarówno partnerem projektu, jak i przedsiębiorstwami, w których uczniowie odbywać będą staż.

Skip to content