PROJEKT PO WER

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych,
umiejętności praktycznych uczniów. Cele szczegółowe projektu:

– zwiększenie doświadczenia zawodowego, zdolności do zatrudnienia i ułatwienie uczniom przejścia na rynek pracy,
– pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności zawodowych,
– poprawa umiejętności językowych,
– rozwój osobisty uczniów, poprawa samooceny i pewności siebie,
– kształtowanie wśród uczniów postaw otwartych, tolerancji, przedsiębiorczych i mobilnych,
– nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur,
– wzrost wiedzy na temat projektów europejskich i wartości UE,
– zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia się, uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest również zwiększenie mobilności uczniów z terenu powiatu tarnogórskiego na europejskim i krajowym rynku pracy.

Rekrutacja zakończona

Dziękujemy
za udział

Ten projekt został zakończony. Sprawdź inne projekty, w których bierzemy aktualnie udział.

Grecja widok

Zakończony

GRECJA 2022

Zakończony

WŁOCHY 2019

Skip to content