Projekt „Budowlanka z praktyką w przyszłość”

„Budowlanka z praktyką w przyszłość” to projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w okresie 02.09.2024 – 31.08.2026. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 110 uczniów i uczennic klas II i IV kształcących się na kierunku technik budownictwa.

Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.

Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.

W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 110 osób z klas II i IV z kierunku kształcenia technik budownictwa.

Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 31.08.2026.

Wartość całkowita projektu 492 992,50 zł
Dofinansowanie 443 693,25 zł w tym
Wartość dofinansowania z UE 419 043,63 zł
Budżet Państwa 24 649,63 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content