ważna informacja

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że w roku szkolnym 2022/2032 nie będzie organizowania ubezpieczenia grupowego dla uczniów i nauczycieli w szkole.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: Dz.U. z 2019 r. poz.1148, ze zm.) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Obecnie ubezpieczenie grupowe często nie jest korzystne ani tańsze niż ubezpieczenie indywidualne. W dniu spotkania z rodzicami będzie obecny w szkole przedstawiciel jednej z firm ubezpieczeniowych, jeżeli Państwo wyrażą chęć będzie można indywidualnie skorzystać z oferty i ubezpieczyć ucznia na miejscu.

Rodziców uczniów, którzy będą uczęszczać na zajęcia praktyczne w roku szkolnym 2022/2023 proszę o zapewnienie ubezpieczenia młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Z poważaniem

wicedyrektor
Justyna Musik

Skip to content