Projekt Erasmus +

wspolfinansowane przez unie

Zespół Szkół Budowlano-Artchitektonicznych w Tarnowskich Górach
ogłasza

REKRUTACJĘ

do projektu:

„Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze”

skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczęszczających
do klas IV i kształcących się w kierunku: technik budownictwa

Termin stażu:
17.04.2023 – 12.05.2023 + 2 dni podróży

Miejsce stażu:
Grecja, Tolo

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznych uczniów, zwiększenie ich doświadczenia zawodowego oraz zdolności do zatrudnienia
i ułatwienie uczniom przejścia na rynek pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu zapewniamy:

  • • atrakcyjny staż w greckim przedsiębiorstwie,
  • • transport,
  • • noclegi i wyżywienie,
  • • kieszonkowe,
  • • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
  • • ubezpieczenie,
  • • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.
Wypełniony formularz należy złożyć do pani Agnieszki Barchan lub pani Justyny Musik, do dnia 25.11.2022r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skip to content