Projekt PASUSZ

POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU SZKOŁY ZAWODOWEJ.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Do projektu przyjmujemy uczniów II i III klasy kierunku technik budownictwa.

W tym roku zapraszamy tylko uczniów określonych klas, tak aby zapewnić każdemu uczestnikowi udział w praktykach i stażach organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Te wyjątkowe praktyki zostaną przez Dyrektorów szkół zaliczone na poczet obowiązkowej praktyki szkolnej.

Nie czekajcie na ostatnią chwilę!

W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc w projekcie jednym z kryterium rozstrzygających kto dostanie się do projektu będzie termin zgłoszeń.

Projekt daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia u pracodawców, a praktyki w projekcie są odpłatne. Uczniowie otrzymują 1600 zł tzw. stypendium stażowego po zakończeniu praktyki czyli po odbyciu 150 h stażu.

Koordynatorami projektu są Katarzyna Rogowska - Bodnar oraz Elżbieta Pańta.

Skip to content