Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
rozpoczyna rekrutację do projektu:

„Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu
na rynku pracy”

skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczęszczających do klas II i III, w kierunku: technik budownictwa

Terminy stażu:

• 14.03.2022 – 09.04.2022 (+ 2 dni podróży)
• 25.04.2022 – 20.05.2022 (+2 dni podróży)

Miejsce stażu: Grecja, Paralia

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu zapewniamy:
– atrakcyjne staże w greckich przedsiębiorstwach,
– transport,
– noclegi i wyżywienie,
– kieszonkowe,
– atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
– ubezpieczenie,
– przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły.
Wypełniony formularz należy złożyć do koordynatora projektu, do dnia 1.10.2021r.
Regulamin rekrutacji dostępny jest u koordynatora projektu.

Grecja widok

Listy rankingowe

Regulamin rekrutacji

Raport końcowy


Staż 14.03.2022 – 09.04.2022


Staż 25.04.2022 – 20.05.2022


Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu “Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy”.

Czytaj więcej


Skip to content