Projekt „Tarnogórscy nauczyciele
zdobywają europejskie doświadczenia”

„Tarnogórscy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenia” to projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w okresie 01.12.2023 – 30.09.2024. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dofinansowanie działań wynosi 182 784,06 PLN.

Głównymi celami realizowanego projektu są m.in.:

  1. Wzrost kompetencji i umiejętności cyfrowych 12 nauczycieli ZSBA w zakresie nowych technologii, aplikacji i mediów społecznościowych wykorzystywanych w nauczaniu
  2. Wzrost kompetencji i umiejętności językowych, społecznych, organizacyjnych 12 nauczycieli ZSBA uczestniczących w międzynarodowym kursie
  3. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z zagranicznym partnerem, wzrost znaczenia szkoły na arenie krajowej i międzynarodowej

Nauczyciele przebywając w międzynarodowym otoczeniu poprawią swoje umiejętności językowe, Wyjazd na międzynarodowy kurs jest świetną okazją do doskonalenia kompetencji interpersonalnych, nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem. Przyczyni się to do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, innowacyjnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny. Pobyt w innym kraju to niesamowita okazja na kontakt z jego kulturą, ludźmi, możliwość zwiększenia świadomości i umiejętności międzykulturowych.

Realizacja projektu związana jest z potrzebą zgłoszoną przez nauczycieli w zakresie zwiększenia umiejętności i wiedzy z zakresu technologii ICT, aplikacji i mediów społecznościowych i włączania ich proces edukacji młodzieży. Pozwoli to na podniesienie efektywności kształcenia w szkole, wzrost motywacji uczniów do nauki. Wykorzystanie w pracy z uczniami nowych technik, narzędzi nauczania spowodowuje wzrost atrakcyjności kształcenia. Technologia ułatwia uczniom dostęp do informacji, pomaga skutecznie łączyć i przetwarzać dane, pomaga w uczeniu się współpracy z innymi uczniami, umożliwia uczniom bardziej efektywne komunikowanie się z innymi. To wszystko wyrabia w uczniach większe zainteresowanie nauką, która przestaje być kojarzona wyłącznie ze szkołą. Nauka staje się procesem ciągłym, nieograniczonym wyłącznie do godzin lekcyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48% środki krajowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji

Projekt jest skierowany do kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach, którzy są zainteresowani udziałem w 10-dniowym międzynarodowym kursie pn. „Nowe technologie, aplikacje i media społecznościowe”

Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Termin wyjazdu na kurs*:
08.07.2024 – 19.07.2024 (+2 dni podróży)

Miejsce kursu: 
Hiszpania, Teneryfa, Puerto de la Cruz

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

  • – kurs pn. „Nowe technologie, aplikacje i media społecznościowe”
  • – transport, noclegi, wyżywienie,
  • – atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
  • – ubezpieczenie,
  • – przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze projektu. Formularz należy złożyć do dnia 26.02.2024 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji
Skip to content