PROJEKT POWER

  

    W projekcie pn. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” weźmie udział 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach kształcących się w kierunku: technik budownictwa i technik architektury krajobrazu. Będą to uczniowie III klasy, którzy zainteresowani są podniesieniem swoich kompetencji zawodowych oraz zdobyciem wiedzy, nowych umiejętności. Uczniowie zakwalifikowani do projektu wyjadą na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do włoskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany będzie w terminie 01.10.2019-30.09.2020.

 

O najwyższy poziom kształcenia zawodowego zadba Partner – firma You Net Reggio Emilia. YouNet Reggio-Emilia jest włoską organizacją aktywnie działającą w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru zawodowego. Głównym zadaniem YouNet Reggio-Emilia jest wzmacnianie szans na zatrudnienie młodych ludzi i ułatwianie im wejścia na rynek pracy.

 

Wśród rezultatów twardych, które projekt pozwoli osiągnąć, wyróżnić można:

1. zdobycie dokumentów Europass-Mobilność oraz ECVET przez uczestników staży,

2. otrzymanie certyfikatów udziału w mobilności, indywidualnych opinii o uczniach.

 

Rezultatami miękkimi będą:

1. zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych,

2. zdobycie doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy,

3. zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia zawodowego,

4. nabycie umiejętności pracy w zespole,

5. poznanie kultury europejskiej, modelu organizacji pracy we włoskich firmach,

6. nawiązanie kontaktów międzynarodowych,

7. wykształcenie postawy tolerancji i otwartości dla innych kultur.

 

Projekt przyniesie wymierne korzyści szkole, bowiem zwiększy się jej zdolność do działania na poziomie unijnym/międzynarodowym. Kadra poprzez udział w wyjazdach zagranicznych zwiększy umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi. Udział w projekcie pozwoli nawiązać i zacieśnić stosunki współpracy z zagranicznymi instytucjami, zarówno partnerem projektu, jak i przedsiębiorstwami, w których uczniowie odbywać będą staż.

 

   Sięgaj dalej niż inni i zapewnij sobie przyszłość.

ZAGRANICZNA  MOBILNOŚĆ

POCZĄTKIEM DROGI ZAWODOWEJ 

© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2019. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!