Informujemy, że są już wyniki rekrutacji do projektu „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” w ramach programu Erasmus+ . Zapraszamy do zapoznania się listami.

Listy rankingowe można znaleźć poniżej oraz w zakładce Uczeń/Projekt Erasmus+.

Skip to content