Projekt „Mobilny i wykształcony młody technik”

Projekt pt. „Mobilny i wykształcony młody technik” jest realizowany przez Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach, zwany dalej organizacją wysyłającą bądź szkołą, działającą w partnerstwie z firmą IFOM mającą siedzibę w Bolonii we Włoszech, zwaną dalej organizacją przyjmującą.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS). Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Głównymi celami realizowanego projektu są m.in.:

  1. Wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych, językowych, organizacyjnych i społecznych 20 uczniów kształcących się w kierunku technik budownictwa poprzez udział w zagranicznej mobilności.
  2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze dydaktycznym, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania.
  3. Nawiązanie szerszej współpracy międzynarodowej, wzrost znaczenia szkoły na arenie krajowej i międzynarodowej.

Główne działania w projekcie to organizacja 4-tygodniowych staży zagranicznych dla 20 uczniów, którzy wyjadą do Włoch wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48% środki krajowe.

Wartość dofinansowania: 307 022,76 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Rekrutacja

Rusza rekrutacja!

PROJEKT
„MOBILNY I WYKSZTAŁCONY
MŁODY TECHNIK”

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic kierunku technik budownictwa z klas II i III Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach, zainteresowanych udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowym we Włoszech

Termin stażu:
23.09.2024 – 18.10.2024 + 2 dni na podróż

Miejsce stażu: Włochy, Bolonia

italy-flag-1332900_1280
Uczestnikom i uczestniczkom projektu zostanie zapewnione:
  • – 4-tygodniowe staże zgodne z profilem kształcenia we włoskich przedsiębiorstwach,
  • – transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,
  • – atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
  • – ubezpieczenie,
  • – przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji
Skip to content