tu zaczyna sie erasmus

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach realizuje projekt mobilnościowy pn. „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany jest w okresie 01.11.2022 – 31.10.2023.

W projekcie uwzględniono wyjazd 20 uczniów kształcących się w naszej szkole na kierunku technik budownictwa na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji. Partnerem projektu jest firma Sigiannis S. Oksana Wioska OE. White Blue Tour Service z siedzibą w Paralii, w regionie Pieria w Grecji. Uczniowie obędą staż w okresie 17.04.2023 – 12.05.2023 (+2 dni podróży).

Głównym celem projektu „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” jest podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznych uczniów, zwiększenie ich doświadczenia zawodowego oraz zdolności do zatrudnienia i ułatwienie uczniom przejścia na rynek pracy. Wśród rezultatów projektu można wymienić:

  • • zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych uczniów,
  • • zdobycie doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy,
  • • zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia zawodowego,
  • • nabycie umiejętności pracy w zespole,
  • • poznanie kultury europejskiej, modelu organizacji pracy w greckich firmach,
  • • nawiązanie kontaktów międzynarodowych,
  • • wykształcenie postawy tolerancji i otwartości dla innych kultur.

Każdy z uczestników projektu odbędzie przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne, które pozwoli im lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie uczniom tematyki wiązanej z obyczajowością, kulturą, przynależnością rasową, religią oraz zwyczajami panującymi w Grecji. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, integrację grupy, przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w obcym międzynarodowym środowisku, rozpoznawanie uczuć, emocji, asertywności.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

Więcej o projekcie w zakładce Uczeń – Projekt Erasmus+

wspolfinansowane przez unie
Skip to content