Harmonogram spotkań w dniu 25.05.2023 r. w ZSB-A:

godz.17.00 klasy I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej
godz.18.00 klasy II, III, IV c, d technikum


Spotkanie dotyczące wystawienia zagrożeń ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego (na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną).

Wykaz sal w szkole w dniu spotkania.

Skip to content