ważna informacja

Harmonogram spotkań w dniu 22.11.2023 r. w ZSB-A:

godz. 17.00: klasy klasy II, III, IV i V technikum,

godz. 18.00: I technikum i wszystkie klasy szkoły branżowej.

Będzie to spotkanie dotyczące wystawienia zagrożeń ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na I semestr (na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną).
Wykaz sal w szkole, w dniu spotkania.

Skip to content