25 października 2023r. w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu
„Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze”.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Sebastian Nowak, Naczelnik Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi Ewa Lukosz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Ewa Brachaczek, Dyrektorzy Sklepu Castorama Tomasz Lasek i Sylwester Skoczyński, Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych Paweł Abucki, Prezes Fundacji Poradnictwa ProBono dr Paweł Klimek, przedstawiciele firm: Atlas- Marek Weber, Wienerberger Anna Nowak, Difu- Justyna i Wojciech Brzytwa, pracodawcy stale współpracujący ze szkołą: Jarosław Borowik, Marian Fronczek, Artur Ledwoń, Wojciech Sprot oraz rodzice zaangażowani w pomoc szkole: Artur Kurzak, Tomasz Błaszczyk.


Uczestnicy projektu przygotowali prezentację i filmik przedstawiający przebieg stażu, uroczą miejscowość
Tolo, w której przebywali, wycieczki i historyczne miejsca jakie udało im się zwiedzić. Na koniec otrzymali
certyfikaty i dokumenty potwierdzające ich udział w projekcie.


Projekt „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” to 3 z kolei projekt realizowany przez
Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Dziękujemy Organowi prowadzącemu Powiatowi Tarnogórskiemu za tę możliwość. Projekt współfinansowała Unia Europejska w
ramach programu Erasmus + . Rozpoczął się 01.11.2022 a kończy 31.10.2023. Uczestniczyło w nim 20 uczniów kształcących się w naszej szkole na kierunku technik budownictwa. Naszym partnerem była firma
Sigiannis S. Oksana Wioska OE. White Blue Tour Service z siedzibą w Paralii, w regionie Pieria w Grecji.
Uczniowie odbyli staż zawodowy w okresie 17.04.2023 – 12.05.2023 w Tolo. Przed wyjazdem uczestniczyli w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym.
Wsparcie językowe pozwoliło bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w
codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego było przybliżenie uczniom obyczajowości,
kultury, przynależności rasowej, religii oraz zwyczajów panujących w Grecji. Wsparcie pedagogiczne miało
z kolei na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, integrację grupy, przygotowanie
uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, w obcym międzynarodowym środowisku, rozpoznawanie uczuć, emocji, asertywności.


Głównym celem projektu „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” było podniesienie
kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznych uczniów, zwiększenie ich doświadczenia
zawodowego oraz zdolności do zatrudnienia i ułatwienie uczniom przejścia na rynek pracy. Wśród
rezultatów projektu można wymienić:
• zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych uczniów,
• zdobycie doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy,
• zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia zawodowego,
• nabycie umiejętności pracy w zespole,
• poznanie kultury europejskiej, modelu organizacji pracy w greckich firmach,
• nawiązanie kontaktów międzynarodowych,
• wykształcenie postawy tolerancji i otwartości dla innych kultur.


Udział w projekcie był dla uczniów bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe,
odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport pokryte zostały z budżetu projektu.

Skip to content